Plan van aanpak

Samen met u maken wij een plan van aanpak om de samenwerking met Microsoft en de distributeur te optimaliseren. Allereerst maken wij een overzicht van de huidige situatie. 

Een 4 stappenplan

Fase 1: Administratie (Partner status, voor calculatie beloningsgelden)

Fase 2: Training (Ambities, MCPérs en deepdive 12 verschillende Microsoft competenties, trainingen & examens)

Fase 3: Beloningsgelden (Deepdive 18 verschillende beloningsprogramma's)

Fase 4: Ondersteuning (Single point voor alle Microsoft vragen)

Zo kan Partner Care Europe meteen een aantal verbeterpunten identificeren. Hierna beoordelen we welke kennis de MCP-ers al in huis hebben en hoe deze geoptimaliseerd kan worden.  Vervolgens kijken we naar wat er verkocht wordt en welke beloningen hieraan verbonden zijn of kunnen worden.  Dan kijken we naar hoe de klantenservice met betrekking tot Microsoft producten is ingericht. Partner Care biedt 24/7 support voor haar klanten. Wij bereiken dat de organisatie zo gestructureerd is dat het Microsoft Partner Programma optimaal tot zijn recht komt. Nu en in de toekomst.